{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Bullerkartläggning 2017: Vägtrafik 15m Lmax

New records are currently being added to this dataset, this process may take a while. Please note that visualizations might be incomplete in the meantime. Don't hesitate to refresh your page regularly!

Omgivningsbuller avseende år 2016. Beräkningarna bygger bland annat på uppgifter om skyltad hastighet, trafikflöden (cirka 280 mätpunkter), vägbredd och beläggning. Trafikverket har levererat uppgifter om tågtrafik på Västkustbanan, Skånebanan och Rååbanan.

Resultatet presenteras som ekvivalent ljudnivå (Leq). Trafikflödena presenteras avrundade till närmaste 100-tal och andel tung trafik i procent av den totala mängden.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.