{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Àmbits Gestió Mapa Urbanístic Illes Balears (MUIB)

Capa que determina els àmbits i paràmetres de la gestió urbanística a la que estan sotmesos els polígons d'actuació, segons el que determina el planejament

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.