{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Kartografisk text bebyggelse

Innehåller byggnadsnamn.

Lagret innehåller:

  • Bebyggelse
  • Anläggning
  • Ospecificerad
  • Samhällsfunktion
  • Övrig byggnad
  • Samfund
  • Bostad
  • Verksamhet
  • Industri

Kartografisk text bebyggelse ingår i baskartan.

Har du frågor kontakta kart- och mätenheten på kartomat@helsingborg.se eller 042-105000.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.