{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Mesuraments Estació Control Qualitat Aire Illes Balears (Estació Port de Maó - Menorca)

Mesuraments realitzats per l'estació de control de la qualitat de l'aire de Port de Maó des de 2019. Codi Nacional ES2092A.


Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5, benzè, toluè i xilè apareixen en micrograms per metre cúbic (µg/m³). Les unitats del contaminant CO són mil·ligrams per metre cúbic (mg/m³). Per a cada contaminant s’inclou un “flag” o indicador d’estat, on V significa que la dada és vàlida.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.