{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Rättighetslinje

Lagret innehåller rättigheter lagrade som linjeobjekt.

Lagret innehåller:

  • Gemensamhetsanläggning
  • Ledningsrätt
  • Servitut

Rättighetslinje ingår i registerkartan som är en del av baskartan.

Gällande rättighet kan ha en definierad bredd som inte syns i kartan. Jämför därför alltid med beslutshandlingarna från lantmäteriförrättningen då rättigheten bildades.

Har du frågor kontakta lantmäterienheten på lantmateri@helsingborg.se eller 042-105000.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.