{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Rutes Marítimes Illes Balears

Descripció

Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per carretera, ferrocarril i metro, marítima i aèrea. Les dades recollides inclouenla localització, el traçat, la nomenclatura i les característiques dels elements que integren la xarxa: xarxa viari i portals (inclou les carreteres i punts quilomètrics), xarxa de tren i metro, així com els ports i aeroports, i totes les àrees de relació entre xarxes (estacions de bus, intermodals,...)

METADADA COMPLETA I URL DEL SERVEI WMS

(ES): Inventario de las infraestructuras y servicios asociados de la red de transporte por carretera, ferrocarril y metro, marítima y aérea. Los datos recogidos inclouyen la localización, el trazado, la nomenclatura y las características de los elementos que integran la red: red vial y portales (incluye las carreteras y puntos kilométricos), red de tren y metro, así como los puertos y aeropuertos, y todas las areas de relación entre redes (estaciones de bus, intermodales, ...)

(EN): Inventory of infrastructure and associated services network transport by road, rail and metro, maritime and aerea. The data collected includes location, the layout, nomenclature and characteristics of the elements that make up the network: road networks and portals (including roads and kilometer) network of train and metro, as well as ports and airports and all areas of relationship networks (bus stations, intermodal ...)

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.