{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Terränglinje

Innehåller t.ex. slänter.

Lagret innehåller:

  • Allmän terränglinje
  • Brytlinje
  • Dräneringslinje
  • Jordskedkant
  • Ospecificerad
  • Slänt
  • Stup
  • Åslinje

Terränglinje ingår i baskartan.

Lagret innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering.

Har du frågor kontakta kart- och mätenheten på kartomat@helsingborg.se eller 042-105000.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.